Kr 20 pr sett.

Fargeleggingsarkene skrives ut og brukes i fargeleggings- og/eller språklig aktivitet med barna. Hvert tegneark har hver sin bokstav. Til hvert ark hører ulike bilder med ting som starter på den bokstavlyden. Eksempelvis vil du på arket med bokstaven H finne en hund, hoppetau, helikopter m.m. Disse skal fargelegges.

Aktiviteten kan virke fonologisk bevisstgjørende fordi barnet kan oppdage at alle ordene har samme første lyd. Ved å fargelegge og tenke på eller benevne tingen samtidig, vil navnet på tingen assosieres til bokstav.

Fargeleggingsarkene kan også være en pedagogisk forankret aktivitet som man har liggende og er lett å ta frem ved behov. Materiellet kan passe både for barn i barnehage og skole.

Det finnes tre forskjellige sett:

  • Sett 1 inneholder bokstavene A S R H G L K og T.
  • Sett 2 inneholder bokstavene E D F Ø B P V og J.
  • Sett 3 inneholder bokstav(-lydene) M N U I Å O Kj-lyd og Sj-lyd.

  • Hvert av settene tegneark koster 20 kr. Alle tre settene for 50 kr. Materiellet betales med Vipps, og sendes på e-post som PDF-fil. Bruk kontaktskjemaet på denne siden, for å bestille, eller send e-post til eli @ logopedwith.no (uten mellomrom).

    Illustrasjoner av undertegnede.

    –> Tilbake til språklig bevissthet.