Dette materiellet er laget med tanke på å lytte ut og bevisstgjøre på første lyd i ord. Barnet skal finne ut om ordene starter på f.eks. R eller L, og plassere bokstaven på. Materiellet passer for barn som strever med å uttale disse lydene, eller for å lytte ut lyd først i ord (fonologisk bevissthet). 

Ett og samme materiell har bare ord som starter på to ulike lyder. Det finnes tre ulike varianter av dette materiellet:

 • Finn første lyd – k- og t-lyden

 • Finn første lyd – r- og l-lyden

 • Finn første lyd – g- og k-lyden
 • 8 ord på k-lyd, og 8 ord på t-lyd.

  Hver variant har seksten (8 + 8) tegninger, og tilhørende bokstavkort. For eksempel inneholder materiellet for r og l blant annet disse ordene: Regnbue, rakett, rev, lego, lue og lam.

  8 ord på r-lyd og 8 ord på l-lyd.

  Materiellet koster 25 kr pr stk.

  Bokstavene plassert på riktig plass

  Tegningene er laget av Eli Lesteberg With.

  Ta kontakt med meg på kontaktskjemaet her eller send en e-post til eli @ logopedwith.no (uten mellomrom) for å bestille materiellet.

  –> Tilbake til språklig bevissthet.