Om meg

Theodor With Foto

Jeg ble ferdig utdannet logoped ved Universitetet i Oslo i 2010, med master i spesialpedagogikk. Jeg har en bachelorgrad innenfor lingvistikk og har også studert psykologi. Jeg er godkjent logoped og medlem av Norsk Logopedlag.

Jeg har lang erfaring som logoped i PPT, og som utøvende logoped i skoler og barnehager, samt for voksne med afasi. Siden 2015 har jeg hatt privat praksis, og siden 2018 har jeg utviklet pedagogisk materiell for skole og barnehage. Jeg driver språksiden Elis Idebank.

For tiden tilbyr jeg private logopedtjenester til voksne med afasi, uttalevansker og taleflytvansker i Drammensområdet.

Logoped Eli Lesteberg With MNLL
eli @ logopedwith.no
Tlf.: 410 46 258
Org.nr.: 915 027 466