Theodor With Foto

Jeg ble ferdig utdannet logoped ved Universitetet i Oslo i 2010, med master i spesialpedagogikk. Jeg har en bachelorgrad innenfor lingvistikk og har også studert psykologi. Jeg er godkjent logoped og medlem av Norsk Logopedlag.

Jeg har lang erfaring som logoped i PPT, og som utøvende logoped for barn i skole og barnehage, samt for voksne, både individuell oppfølging og gruppebehandling. Siden 2015 har jeg hatt privat praksis, og siden 2018 har jeg utviklet pedagogisk materiell for skole og barnehage. Jeg driver språksiden Elis Idébank og har bloggen Elis Idebank på Facebook.

For tiden er jeg også ansatt som logoped i Kongsberg kommune, hvor hjelpen er rettet mot barnehage og skole.

I min private praksis tilbyr jeg logopedtjenester til barn og voksne i Drammensområdet. Mine hovedområder er voksne med ervervede språk- og talevansker, f.eks. afasi etter hjerneslag, dysartri og stemmevansker, og barn med språklydvansker og taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Takster for logopedbehandling finner du her.

Logoped Eli Lesteberg With MNLL
eli @ logopedwith.no
Tlf. henvendelser: 410 46 258
Vippsnr (materiell): 578383
Kontoradresse: Nedre Storgate 22, Drammen
Org.nr.: 915 027 466