Om meg

Theodor With Foto

Jeg ble ferdig utdannet logoped ved Universitetet i Oslo i 2010, med master i spesialpedagogikk. I tillegg til logopedutdannelsen har jeg en bachelorgrad innenfor lingvistikk, og utviklingspsykologi i fagkretsen. Jeg er godkjent logoped og medlem av Norsk Logopedlag, og har mønsteravtale med Helfo.

Jeg har lang erfaring som logoped i PPT, og som utøvende logoped for barn i skole og barnehage, samt for voksne, både individuell oppfølging og gruppebehandling. Siden 2015 har jeg hatt privat praksis, og siden 2018 har jeg utviklet pedagogisk materiell for skole og barnehage. Jeg driver språksiden Elis Idébank og har bloggen Elis Idebank på Facebook. Min praksis som logoped er fra 2022 tilknyttet Bragernes logopedi, og tjenestene leveres i flere kommuner rundt Drammen.

For tiden er jeg også ansatt som logoped i Kongsberg kommune, hvor hjelpen er rettet mot barnehage og skole. 

I min private praksis tilbyr jeg logopedtjenester til barn og voksne i Drammensområdet samt videokonsultasjoner. Mine hovedområder er voksne med ervervede språk- og talevansker, f.eks. afasi etter hjerneslag, dysartri og stemmevansker, og barn med munnmotoriske utfordringer, forsinket språkutvikling, språklydvansker og taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Takster for logopedbehandling finner du her.

Logoped Eli Lesteberg With MNLL
eli @ logopedwith.no (uten mellomrom)
Tlf. henvendelser: 410 46 258
Vippsnr (materiell): 578383
Kontoradresse: Nedre Storgate 22, Drammen

Logoped Eli Lesteberg With MNLL
www.bragerneslogopedi.no
Org.nr.: 915 027 466

Utvalgt arbeidserfaring, kurs og sertifiseringer:

 • Wechslertestene WISC og WPPSI
 • Reynells språktest
 • ITPA språktest
 • LOGOS dysleksitest
 • Talk Tools nivå 1 og 2
 • Mini-Kids stammebehandling
 • Kurs i Svante-N, NOT-S, Norsk grunntest for afasi, CELF m.fl.
 • Arrangør av R-kurs for barn og foresatte
 • Praksisveileder for logopedstudenter fra Universitetet i Oslo og Nord Universitet
 • Vært med på utprøvingen av afasitesten CAT (2020) og normering av språktesten Celf-5 (2023)
 • Logoped i Nedre Eiker PPT 2010-2017
 • Logoped i Kongsberg kommune 2017-d.d.
 • Privat praksis siden 2015, tilknyttet Bragernes Logopedi

Mine samarbeidspartnere:

Helfo: www.helfo.no

Norsk Logopedlag: www.norsklogopedlag.no

Psykolog Andreas Leine With, www.psykologwith.no

Logoped Maren Sofie Johansen, www.bragerneslogopedi.no