Theodor With Foto

Jeg ble ferdig utdannet logoped ved Universitetet i Oslo i 2010, med master i spesialpedagogikk. Jeg har en bachelorgrad innenfor lingvistikk og har også studert psykologi. Jeg er godkjent logoped og medlem av Norsk Logopedlag.

Jeg har lang erfaring som logoped i PPT, og som utøvende logoped i skoler og barnehager, samt for voksne, både individuell oppfølging og gruppebehandling. Siden 2015 har jeg hatt privat praksis, og siden 2018 har jeg utviklet pedagogisk materiell for skole og barnehage. Jeg driver språksiden Elis Idébank og har bloggen Elis Idebank på Facebook.

For tiden er jeg også ansatt som logoped i deltidsstilling i kommunal sektor, hvor hjelpen er rettet mot barnehage og skole.

I min private praksis tilbyr jeg logopedtjenester til voksne med ervervede språk- og talevansker, f.eks. afasi etter hjerneslag, uttalevansker eller stemmevansker i Drammensområdet. Takster for logopedbehandling finner du her.

Logoped Eli Lesteberg With MNLL
eli @ logopedwith.no
Tlf. henvendelser: 410 46 258
Vippsnr (materiell): 578383
Kontoradresse: Nedre Storgate 22, Drammen
Org.nr.: 915 027 466