Mange av dem som har behov for logoped kan få stønad fra Helfo/Folketrygden. Følg lenken, så finner du en oversikt over hvilke pasientgrupper som får stønad til logopedbehandling:
https://helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-logoped-eller-audiopedagog.

Jeg følger Helfos takster også for privatpersoner som ikke oppfyller kravene til stønad fra Helfo. Per 1.1.2021 er takstene som følger:

Undersøkelse: 1594 kr
Behandling i 45 min: 798 kr
Behandling i 60 min: 1057 kr
Behandling gruppe i 90 min: 1539 kr

Avtalte timer som er avbestilt senere enn 24 timer før, vil bli fakturert pasienten/brukeren direkte. Det gjelder også dersom du har fått innvilget behandling via Helfo. Dette fordi Helfo ikke dekker dette.

Takster og regelverk omtales ytterligere ved å følge følgende lenke: https://helfo.no/takster/regelverk-og-takstar-for-behandling-hos-privat-logoped-og-audiopedagog#takstar-for-undersøking-og-behandling.

For bestilling av time, ta kontakt med meg.