Er du på jakt etter språkmateriell fra Elis idébank? Klikk her for å komme til siden med mitt språkmateriell; stigespill, lotto og andre aktiviteter.

Bor du i Drammensområdet og trenger logopedhjelp? Jeg har avtale med Helfo og tilbyr logopedtjenester til barn og voksne med språk- og talevansker. Logopedbehandlingen kan foregå på logopedkontoret, i klientens hjem eller barnehage/skole/institusjon. Klikk her for å lese mer om min bakgrunn og hvordan du kan kontakte meg.

Har du en diagnose innenfor språk-/talevansker, kan du undersøke om du kan få logopedbehandlingen dekket av Helfo. Klikk her for nærmere informasjon. Vanligvis innvilges 25 timer om gangen etter en uttalelse fra lege og spesialist. Voksne med språk-/talevansker kan etter 01.01.2017 komme raskt i gang med behandling, og det holder med uttalelse fra lege om at logopedhjelp er av vesentlig betydning for pasientens bedring.