Er du på jakt etter språkmateriell fra Elis idébank? Klikk her for å komme til siden med mitt språkmateriell; stigespill, lotto og andre aktiviteter.

Bor du i Drammensområdet og trenger logopedhjelp? Jeg har avtale med Helfo og tilbyr logopedtjenester til barn og voksne med språk- og talevansker. Logopedbehandlingen kan foregå på logopedkontoret, i klientens hjem eller barnehage/skole/institusjon. Klikk her for å lese mer om min bakgrunn og hvordan du kan kontakte meg.

Har du en diagnose innenfor språk-/talevansker, kan du få logopedbehandlingen dekket av Helfo. Klikk her for nærmere informasjon. Du trenger en henvisning fra lege som spesifiserer diagnosen og behov for logoped. Fra 01.01.22 trenger du ikke lenger å kontakte Helfo før oppstart. Ta med henvisningen til logopeden og logopeden kan vurdere om behandlingen dekkes.