Takster

Mange av dem som har behov for logoped kan få stønad fra Helfo/Folketrygden. Følg lenken, så finner du en oversikt over hvilke pasientgrupper som får stønad til logopedbehandling:
https://helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-logoped-eller-audiopedagog.

Jeg følger Helfos takster også for privatpersoner som ikke oppfyller kravene til stønad fra Helfo. Per 25.6.2023 er takstene som følger:

  • Undersøkelse 60 min: 1271 kr
  • Behandling i 45 min: 913 kr
  • Behandling i 60 min: 1218 kr
  • Møte per påbegynte 30 min: 468
  • Faglig råd og veiledning via fysisk fremmøte, telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient, 15 min: 306

Avtalte timer som er avbestilt senere enn 24 timer før, vil bli fakturert pasienten/brukeren direkte. Det gjelder også dersom du har fått innvilget behandling via Helfo. Dette fordi Helfo ikke dekker dette.

Om du lurer på om Helfo dekker ditt tilfelle, er jeg behjelpelig med å veilede deg: Ta kontakt med meg.